Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

NOMINACJE DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO
07.02 2019

Od 11 stycznia do 7 lutego 2019 można było oddawać swoje głosy w wielkim plebiscycie Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego „Człowiek Roku” wybierając osoby, które w minionym, 2018 roku, wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie jest prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.

W kategorii kultura do tytułu „Człowieka Roku” powiatu radomszczańskiego zostały nominowane Elżbieta Kwiatkowska – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku i Krystyna Michalska – Kierownik Działu Upowszechniania Filmu i Organizacji Imprez. Wyniki etapy powiatowego można znaleźć na stronie: https://dzienniklodzki.pl/p/kandydaci/czlowiek-roku-2018%2C1002867/?groupId=25125

Partnerzy i sponsorzy