Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

SPOTKANIE SENIORÓW Z KLUBU „ZŁOTEJ JESIENI” Z POWIATOWYM RZECZNIKIEM KONSUMENTÓW
04.02 2019

W poniedziałek, 4 lutego br. seniorzy z Klubu „Złotej Jesieni”, z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, spotkali się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Panem Michałem Sewerynkiem. Prelegent przedstawił seniorom zakres działań rzecznika w zakresie ochrony konsumentów. Omówił sprawy dotyczące zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Ostrzegał przed zawieraniem umów i zakupami na pokazach. Przypomniał także na czym polega reklamacja, gwarancja i rękojmia.

Partnerzy i sponsorzy