Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

DORZECZE RÓŻEWICZA - PROJEKCJA FILMU
24.04 2019

Minęła piąta rocznica śmierci Tadeusza Różewicza, wielkiego pisarza, poety, radomszczaniana, jednego z patronów jesiennego Różewicz Open Festiwal. W MDK zorganizowano projekcję filmu, w którym inni poeci opowiadają o tym, co zawdzięczają swojemu mistrzowi. To bardzo osobiste czasem refleksje. Bohaterowie dokumentu próbują też zdefiniować rolę poety we współczesnym świecie.

 

Partnerzy i sponsorzy