Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

GRAMY DLA WAS - KONCERT
13.05 2019

W MDK odbył się koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz w Radomsku, podczas którego młodzi artyści dali popis swoich umiejętności. Wydarzenie było swoistym rozpoczęciem ścisłej współpracy PSM z domem kultury, na scenie którego odbywać się będą prezentacje dorobku uczniów szkoły muzycznej.

Partnerzy i sponsorzy