Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

IX PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY RUCHU SENIORÓW RADOMSKO 2019
08.06 2019

W sobotę 8 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbył się IX Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów Radomsko 2019.

Komisja w składzie:

1. Maciej Kowalczyk – przewodniczący
2. Gabriela Bracka
3. Danuta Zawadzka
postanowiła przyznać:

w kategorii zespołów (11 zespołów)

I miejsce – Folklorystycznemu Zespołowi Śpiewaczemu „Klepisko” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, przygotowanemu przez Pana Mieczysława Tkacza

– nagroda w wysokości – 200,00 zł

II miejsce ex aeuqo – Chórowi „Serenada” z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku, przygotowanemu przez Pana Jana Mielczarka

– nagroda w wysokości – 150,00 zł
i Zespołowi „Ad Libitum” z Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Mazowieckim, przygotowanemu przez Panią Gabrielę Wiklak – nagroda w wysokości – 150,00 zł

III miejsce ex aeuqo – Zespołowi Ludowemu „Karolina” z Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej, przygotowanemu przez Pana Zdzisława Stolarczyka – nagroda w wysokości – 100,00 zł
i Zespołowi „Cantabile” z Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie, przygotowanemu przez Panią Kamillę Bieniek – Kaczorowską – nagroda w wysokości – 100,00 zł

Wyróżnienia otrzymali:
– Zespół „Kalina” z Wąwał, przygotowany przez Pana Romana Woickiego – nagroda w wysokości – 70,00 zł
– Zespół „Appassionata” z Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem Więcej” w Radomsku, przygotowany przez Panią Elżbietę Jóźwiak – nagroda w wysokości
– 70,00 zł
– Zespół „Bel Canto” ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobryszyce „Wspólne Życie”, przygotowany przez Pana Krzysztofa Normanda – nagroda w wysokości – 70,00 zł
– Chór „Złota Nutka” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowany przez Pana Zdzisława Nowaka – nagroda w wysokości – 70,00 zł

w kategorii solistów (14 wykonawców)

I miejsce ex aeuqo – Mieczysławowi Kincelowi z Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Mazowieckim – nagroda w wysokości – 150,00 zł
i Bożenie Zielińskiej z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – „Aktywni” w Końskich – nagroda w wysokości – 150,00 zł

II miejsce ex aeuqo – Elżbiecie Jóźwiak z Radomska – nagroda w wysokości – 100,00 zł
i Jadwidze Kocik z Miejskiego Centrum Kultury filia „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim – nagroda w wysokości – 100,00 zł

III miejsce – Mieczysławowi Tkaczowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach – nagroda w wysokości – 80,00 zł

Wyróżnienia otrzymały:
– Jadwiga Bielecka – Gliwka z Radomska – nagroda w wysokości – 70,00 zł
– Danuta Pietruk z Radomska – nagroda w wysokości – 70,00 zł

w kategorii „Rękodzieło artystyczne” (3 wystawców)
Trzy równorzędne nagrody:
– Ośrodkowi Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim – nagroda w wysokości – 100, 00 zł
– Celinie Tatarze z Klubu Złotej Jesieni z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku – – nagroda w wysokości – 100,00 zł
– Bożenie Sygizman z Radomska – nagroda w wysokości – 100,00 zł

Fundatorami nagród są:
– Miasto Radomsko
– Miejski Dom Kultury w Radomsku

 

Partnerzy i sponsorzy