Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

MDK OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 7.200,00 NA REALIZACJĘ PROJEKTU "O MONIUSZCE MUZYKĄ I TAŃCEM"
30.07 2019
Łódzki Dom Kultury po raz siódmy ogłosił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych związanych z ogólnopolskimi obchodami
Roku Moniuszki w 2019 roku.
Ogłoszenie skierowane było do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego. Dotyczyło realizacji zadań związanych z promocją i popularyzacją twórczości, jak i samej postaci wybitnego polskiego kompozytora – Stanisława Moniuszki. Celem realizacji zadań jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, wzbogacenie wiedzy na temat życia i twórczości artysty, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej.
Radomszczański projekt „O Moniuszce muzyką i tańcem” zakłada realizację tematycznych warsztatów i koncertu upamiętniającego wybitnego kompozytora.
Partnerzy i sponsorzy