Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

PROJEKT BARDZO MŁODA KULTURA
10.09 2019

Miło nam poinformować, iż 31 lipca Miejski Dom Kultury w Radomsku został oficjalnie partnerem  Łódzkiego Domu Kultury w regionie na rok 2019, w projekcie „Bardzo Młoda Kultura”.

W związku z tym zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 września o godz. 11.30 do godz. 15.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury. Poniżej załączyliśmy program spotkania do pobrania.

O projekcie:

Program „Bardzo Młoda Kultura”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury, dedykowany jest edukatorom, animatorom kultury i osobom prywatnym, którzy poprzez uczestniczenie w nim mogą podnieść swoje kompetencje i zrealizować pomysły na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.
ŁDK – operator programu w województwie łódzkim, w sierpniu we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury zorganizuje spotkania informacyjne w regionie. Osoby zainteresowane realizacją pomysłów z zakresu edukacji kulturalnej będą mogły uzyskać informację o tegorocznej edycji programu. W harmonogramie na rok 2019 znalazły się również szkolenia skierowane do członków organizacji pozarządowych, animatorów niezależnych, pracowników instytucji kultury i nauczycieli zorganizowane w celu zwiększenia ich kompetencji z zakresu edukacji kulturowej. Tematyka spotkań związana będzie z organizacją oraz zarządzaniem projektem.
Ostatnim tegorocznym etapem BMK będzie konkurs na realizację przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej województwo łódzkie. Łódzki Dom Kultury jako operator programu liczy, że w konkursie grantowym zostanie zaproponowanych wiele fantastycznych propozycji. Na ten cel ŁDK w 2019 roku przeznaczył 72 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji jednego projektu to 10 000 zł.
Kto może wziąć udział w konkursie? Osoby fizyczne, podmioty sektora publicznego, organizacje pozarządowe, osoby niezależne, które zamieszkują lub prowadzą działalność na terenie województwa łódzkiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest utworzenie zespołu złożonego z przedstawicieli podmiotów kultury i placówek oświatowych. Wpisuje się to w cel programu, którym m.in. jest integracja sektorów edukacji i kultury.
Partnerami Łódzkiego Domu Kultury w regionie na rok 2019 są: Kutnowski Dom Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie oraz Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Stowarzyszenie Dolina Pilicy oraz Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Ster”.
Aktualności dotyczące programu i spotkań informacyjnych zamieszczane są na stronie www.bmklodzkie.pl oraz na stronie www.ldk.lodz.pl. (strona ruszy 9 sierpnia)

Informacji udziela Dział Edukacji Kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, tel. :501 019 310

 

Radomsko – spotkanie sieciująco-informacyjne, Bardzo Młoda Kultura 2019

 

 

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”
„Regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim jest Łódzki Dom Kultury”
„Szczegółowe informacje o projekcie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim znajdują się na stronie www.bmklodzkie.pl”

 

Partnerzy i sponsorzy