Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

ŁÓDZKIE PEŁNE KULTURY - III EDYCJA
18.11 2019

Miejski Dom Kultury w Radomsku po raz trzeci współorganizuje wraz z Łódzkim Domem Kultury projekt dla uczniów i nauczycieli pod nazwą „Łódzkie Pełne Kultury”
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji tego projektu.
Projekt polega na umożliwieniu uczestnikom projektu dostępu do zasobów instytucji kultury mieszczących się w Łodzi tj. Filharmonii Łódzkiej, Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi.
W ramach kolejnej, trzeciej edycji zadania współrealizatorzy przygotowali specjalnie dedykowany program edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży, popularyzujący instytucje kultury oraz dziedzictwo narodowe. Przeprowadzone zostaną ponadto warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury, będące poradnikiem przydatnym w realizacji edukacji kulturowej.
Zajęcia poprowadzą muzycy i animatorzy Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, artyści Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru Muzycznego w Łodzi oraz edukatorzy Muzeum Miasta Łodzi.
W ramach projektu uczestnicy wezmą ponadto udział w trzech wydarzeniach dodatkowych: koncercie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, spektaklu w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz zwiedzaniu Muzeum Miasta Łodzi.

Informacji o zapisach udziela Karolina Mysłek (tel. 501 019 310, 44 683 52 55, edukacja@mdkradomsko.pl)

Radomsko_harmonogram projektu.docx

Partnerzy i sponsorzy