Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

„RÓŻEWICZ VS GOMBROWICZ” – PANEL DYSKUSYJNY
09.10 2019

9 października o godz. 16.30 odbyła się panel dyskusyjny „Różewicz vs Gombrowicz” z udziałem Joanny Lisiewicz, Magdaleny Miklasz, Jarosława Bielskiego. Spotkanie prowadziła prof. Barbara Osterloff – dyrektor artystyczny festiwalu. Osią tegorocznej edycji jest konfrontacja tekstów głównego patrona festiwalu Tadeusza Różewicza ze spuścizną literacką Witolda Gombrowicza. Sposób obrazowania, argumentacji i definiowania otaczającej rzeczywistości był dla obu artystów wielokrotnie zbieżny. O podobieństwach, różnicach i interpretacji dzieł Gombrowicza i Różewicza dyskutowali paneliści. Przed panelem odbyło się wręczenie Jarosławowi Bielskiemu nagrody Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego za rozpowszechnianie kultury polskiej za granicą.

 

Partnerzy i sponsorzy