Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

WARSZTATY SCENOGRAFICZNE Z PROF. MARKIEM CHOWAŃCEM
11.10 2019

11 października zakończyły się trzydniowe teatralno – scenograficzne warsztaty dla młodzieży pod kierunkiem prof. M. Chowańca z ASP w Warszawie. Warsztaty to projekt realizowany przez studentów trzeciego roku Wydziału Scenografii Warszawskiej ASP i młodzież radomszczańską. Warsztaty składały się z dwóch etapów: w pierwszym uczestnicy  mieli za zadanie z luźno rozbitej formy dramatu zbudować strukturę narracyjną wybranej sceny, posiłkując się elementami szeroko pojętego znaku teatralnego, wspomaganego światłem i projekcją. W drugim etapie nastąpiła realizacja powstałej koncepcji i jej dokumentacja. W trakcie zajęć omawiane było szerokie spektrum inscenizacyjnych i dramaturgicznych tendencji w zakresie projektowania przestrzeni scenicznej.

„On sobie leży, a czas leci…”

Wybrane fragmenty z KARTOTEKI Tadeusza Różewicza

scena Bohater_Olga

Warsztat teatralno – scenograficzny

Uczestnicy warsztatów:

Marta Baczewska – Ologele,

Anna Macugowska,

Sandra Borowiecka,

Dawid Kościański,

Damian Ozga,

Filip Reszka,

Weronika Węgrzyńska,

Weronika Wójcik.

Opieka dydaktyczna i artystyczna:

dr hab. Marek Chowaniec prof. ASP

mgr Jędrzej Skajster

 

 

Partnerzy i sponsorzy