Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Łódzkie Pełne Kultury - III edycja. Warsztaty dla uczniów i nauczycieli.
07.10 2019

7 października w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbyły się pierwsze w ramach projektu Łódzkiego Domu Kultury „Łódzkie Pełne Kultury – III edycja ” warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Warsztaty wokalno – aktorskie dla dzieci poprowadziła Dagna Konopacka – Maćkowiak – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na Wydziale Wokalno – Aktorskim. Od 2017 r. prowadzi w Teatrze Wielkim w Łodzi warsztaty wokalne. Podczas warsztatów przybliżyła uczestnikom specyfikę teatru operowego i baletu jako dziedzin sztuki teatru muzycznego. Dzieci dowiedziały się czym charakteryzuje się teatr operowy, poznały etapy powstania spektaklu, wykonały proste ćwiczenia baletowe, ćwiczenia z emisji głosu, wzięły udział w zabawach aktorskich, poznały podstawy techniki śpiewu klasycznego.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomsku.

Po warsztatach dla uczniów odbyły się warsztaty dla nauczycieli i animatorów. „Emisja i higiena głosu II. Podstawy wspólnego muzykowania” – warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i animatorów poprowadził Michał Jan Barański – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej oraz Dyrygentura Chóralna.Zastępca kierownika chóru Teatru Wielkiego w Łodzi, kierownik artystyczny Łódzkiego Chóru Teatralnego „Verdiana”, dyrygent chóru Żeńskiego „Eufeme”, edukator w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, aktywny dyrygent, artysta sceniczny, śpiewak i pedagog.

Podczas warsztatów nauczyciele i animatorzy mogli utrwalić wiedzę na temat budowy i prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowo – głosowego i przede wszystkim – dzięki ćwiczeniom praktycznym na konkretnych przykładach – poznali dobre nawyki emisyjne, z naciskiem na samodzielne diagnozowanie i eliminowanie problemów występujących podczas pracy głosem.

Partnerzy i sponsorzy