Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

OD 4 LISTOPADA DO 6 GRUDNIA TRWA REJESTRACJA WOLONTARIUSZY WOŚP
04.11 2019

Sztab 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, rozpoczyna rekrutację wolontariuszy. Rejestracja odbywać się będzie drogą elektroniczną. Każda osoba, która chce zostać wolontariuszem oprócz wypełnionej ankiety (do pobrania tutaj), musi dostarczyć zdjęcie w formacie jpg. nie mniejsze niż 800 x 600 pikseli. Przygotowując zdjęcie wzorujcie się na zdjęciu legitymacyjnym. Pamiętajcie, że dostarczone przez Was zdjęcie będzie zamieszczone na identyfikatorze. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wolontariusza.

WAŻNE!
Po rejestracji z systemu wygenerowane zostanie oświadczenie wolontariusza, które musi być przez Was podpisane, a w przypadku osób niepełnoletnich również przez rodzica lub prawnego opiekuna. Brak podpisów na oświadczeniu to brak identyfikatora i niemożność kwestowania podczas finału. Ostateczny termin rejestracji upływa z dniem 6 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania miejsc.

PRZYPOMINAMY!
12 stycznia 2020 r. podczas 28. Finału WOŚP kwestujemy: „DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY ZABIEGOWEJ”.

Szef Sztabu 28. Finału WOŚP
Anna Kulikiewicz

Partnerzy i sponsorzy