Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Różewicz Open Festiwal On-line - konferencja prasowa
15.09 2020

 

15 września 2020 podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca, dyrektora MDK Krzysztofa Zygmy oraz Jolanty Dąbrowskiej – koordynatora projektu, oficjalnie została ogłoszona formuła i program Różewicz Open Festiwal. W tym roku Festiwal odbędzie się w zmienionej formie, bo online.

Festiwal obejrzeć będzie można w Internecie, a centralny punkt to multimedialne widowisko słowno – muzyczne z elementami performance przedstawiające spuściznę artystyczną Janusza, Stanisława i Tadeusza Różewiczów. W widowisku wezmą udział lokalni artyści, radomszczanie, jak również uznani twórcy w tym Michał Urbaniak, Przemysław Pacan, Adam Baran, Pola Chobot. Scenariusz wydarzenia obejmuje życiorysy wszystkich braci, jednak punktem odniesienia będą teksty Tadeusza Różewicza, dramaturga i poety. Do widowiska, będącego retrospekcją życia i twórczości braci, wprowadzi dyskusja panelowa z literaturoznawcami, filmoznawcami, miłośnikami ich twórczości. W czasie festiwalu działać będzie również festiwalowe studio, w którym zdalnie gościć będziemy m.in. członków rodziny i przyjaciół braci. Widzowie zaproszeni zostaną również na wirtualny spacer, któremu towarzyszyć będzie historyczna gawęda. Kamera odwiedzi miejsca związane z radomszczańską młodością braci.

Ponadto w galerii Miejskiego Domu Kultury przygotowana zostanie wystawa archiwaliów dotyczących braci. Podobne wystawy otwarte zostaną w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Sfilmowane, profesjonalnie zmontowane opatrzone komentarzem i oglądać będzie można m.in. na stronie prowadzonej przez MDK. Opiekę artystyczną nad festiwalem sprawuje Barbara Osterloff – profesor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza.

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content