Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

ZŁOTY CERTYFIKAT DLA UTW "WIEM WIĘCEJ"
23.02 2021

Od zaprzyjaźnionego z nami Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” dotarła do nas taka oto radosna wiadomość:

„Z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją pragniemy poinformować, że po pięciu latach od otrzymania srebrnego certyfikatu profesjonalnego UTW, wytężonej pracy i spełnieniu wszystkich warunków formalno-prawnych, merytorycznych i organizacyjnych, szczegółowo opisanych w publikacji „Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce” uzyskaliśmy złoty certyfikat profesjonalnego UTW, przyznawany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu. Stanowi on potwierdzenie sensu naszej działalności i zaangażowania oraz jest motywacją do dalszej intensywnej pracy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej.

Pragniemy nadmienić, że z ponad 700 uniwersytetów trzeciego wieku działających w Polsce tylko 42 organizacje posiadają certyfikat profesjonalnego UTW. Zdobycie tego prestiżowego wyróżnienia przełoży się m.in. na dalszy rozwój naszej organizacji, podniesienie poziomu jakości świadczonych usług, wzrost wiarygodności i profesjonalizmu działania, a tym samym zwiększenie szans na pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
Dziękując za dotychczasowe wsparcie i współpracę pozostaję z wyrazami szacunku.

W imieniu zarządu
dr Anna Kapuściarek
prezes RUTW”
 

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content