Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej KinoSzkoła

IX edycja 2019/2020

Jest to projekt edukacyjny złożony z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, skierowany do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Na cykl prowadzonych zajęć składają się zarówno projekcje filmowe z prelekcją, warsztaty medialne, społeczne jak i gry oraz zabawy dla przedszkolaków. Celem realizacji programu jest wzrost wrażliwości społecznej i kompetencji medialnych uczestników.

Scenariusze prowadzonych zajęć są zgodne z podstawą programową takich przedmiotów jak:

 • język polski,
 • wiedza o kulturze,
 • wiedza społeczeństwie,
 • etyka,
 • wychowanie do życia w rodzinie.

Zawartość merytoryczna programu jest sprawdzona przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej oraz Radę Programową, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy. Program posiada certyfikat Filmoteki Narodowej. W 2013 roku otrzymał nagrodę PISF w kategorii Edukacja Młodego Widza.

Program realizowany jest w cyklu trwającym cały rok szkolny i zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok.

 

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA – KINOSZKOŁA – 2019-2020

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

tel. 504 464 995, 792 425 488

e-mail: kino@mdkradomsko.pl (w temacie Seans szkolny – „tytuł filmu” – „nazwa placówki”)

Zapisy przyjmują Marta Renik i Wojciech Pachuta

 

 


      
Partnerzy i sponsorzy