MDK

Top-foto

13.02.2017 - MAŁE GRANTY 2017 - ROZSTRZYGNIĘCIE

13.02.2017 - MAŁE GRANTY 2017 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Po analizie formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków Komisja Konkursowa wyłoniła do realizacji następujące projekty:

Po analizie formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków Komisja Konkursowa wyłoniła do realizacji następujące projekty:

Beneficjent: Laura Normand - „Ocalić od zapomnienia”

Projekt ma na celu zapoznanie Radomszczan z postacią wybitnego Radomszczanina Jerzego Fotygi, którego działalność muzyczna i artystyczna nie jest jeszcze znana młodemu pokoleniu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone spotkania prelekcyjne koordynatora z zaproszonymi osobami. Finałem zadania będzie koncert.


Beneficjent: Karolina Marczak - „Żywioły emocji – poznanie siebie i poznanie siebie nawzajem”

Projekt zawiera elementy artterapii. W trakcie warsztatów uczestnicy będą wykonywać jedną pracę do każdego tematu przy pomocy dostępnych środków oraz pod wpływem poszczególnych bodźców: muzyka, zapach, itp. Praca – obraz/kolaż będzie odzwierciedleniem indywidualnych odczuć, emocji uczestnika. Na koniec uczestnicy wspólnie tworzą zbiorową pracę.


Beneficjent: Jerzy Sobczyk - „Z przytupem”

Celem projektu jest utworzenie zespołu tanecznego złożonego z seniorów, w którego repertuarze znajdą się tańce ludowe (zwłaszcza regionalne) i stworzenie możliwości zaprezentowania tańców i obyczajów ludowych społeczności Radomska.


Beneficjent: Marian Kokoszka - „Uczta dla oczu”

Istotą projektu jest namalowanie dużego muralu, promującego kulturę i tradycję lokalne. Będzie on umiejscowiony w centrum miasta i namalowany przez lokalną grupę artystów, co zostanie poprzedzone edukacyjnymi warsztatami.


Beneficjenci: Dorota Chmielowska, Justyna Drozdek - „Wieczorek radomskowski”

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu spotkań poświęconych historii, kulturze i tradycji przekazywanej przez pokolenia. Wspólne spotkania pod okiem moderatora zostaną urozmaicone wystąpieniami specjalistów dotyczącymi wybranych zagadnień takich jak: genealogia, pamiątki rodzinne, działalności Armii Krajowej w Radomsku, kultura przedwojenna. Projekt zakończy się spacerem historycznym szlakiem naszych przodków.

Wszystkim wnioskodawcom, którzy wzięli udział w konkursie Małe Granty MDK i zechcieli podzielić się z nami swoimi pomysłami serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom.

Zobacz co zobaczysz