MDK

Inne-dzialania

MAŁE GRANTY MDK

W 2015 roku Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłosił konkurs „Małe granty MDK”. Konkurs dla radomszczańskiej młodzieży, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie ich autorskich projektów. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosiła 3 tyś zł.Można było ubiegać się o wsparcie projektów kulturalnych w zakresie:
I. Upowszechniania kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki - wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, w szczególności spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.


II. Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w szczególności promocji dokonań artystycznych - wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych, dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej.


III. Wspierania artystycznej twórczości amatorskiej - wspieranie osób i grup działających w rożnych dziedzinach obszaru kultury.


IV. Podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wspieranie realizacji wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

V. Wykorzystania przestrzeni miejskiej dla sztuki – wspieranie działań budujących i projektujących nowe aktywne relacje z odbiorcą sztuki w szczególności zmierzających do zmiany przestrzeni miasta.

VI. Wymiany dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury – wspieranie wydawnictw książkowych i publikacji, spotkań autorskich i warsztatów.

Na konkurs wpłynęło 11 wniosków, spośród których Komisja oceniająca w składzie :
• Elżbieta Kwiatkowska – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
• Krystyna Michalska – kierownik działu Upowszechniania Filmu i Organizacji Imprez
• Marta Renik - Instruktor
• Joanna Dudek – Instruktor - sekretarz

Wybrała do realizacji 6 projektów:

1. Patryka Kornackiego z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku:
„Nagranie teledysku do piosenki Nasze Radomsko”
Projekt zakłada nagranie teledysku do piosenki „Nasze Radomsko” przez młodych artystów Fundacji „Promień radości”. Młodzież przygotowuje koncepcje teledysku, ustala plenery oraz nagrywa materiał filmowy.

2. Natalii Gałwiaczek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku:
„Kabaretowe Radomsko”
Projekt ma na celu przeprowadzenie dwudniowych, otwartych warsztatów, które uczą młodzież wydobywania z siebie pokładów kreatywności i twórczego myślenia prowadzonych przez Teatr Improwizacji Kabaretowych. W ramach projektu odbędzie się również konkurs polegający na zaprezentowaniu przez uczniów swojej szeroko rozumianej twórczości, zakończony humorystyczną galą.3. Miłosza Kowalczyka z Publicznego Gimnazjum nr 6 w Radomsku:
„Czytam, bo tak”
Projekt polega na promowaniu czytelnictwa wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. W szkole zostanie wprowadzony bookcrossing, tablica z tytułami książek i ich gwiazdkowa ocena. Ponadto młodzież będzie prowadzić bloga o książkach, zorganizuje spotkanie z pisarzem, a w ramach wolontariatu będzie czytać chorym dzieciom i osobom starszym. Dodatkowo odbędą się liczne happeningi, kampania społeczna oraz warsztaty plastyczne, na których będą tworzone torby z cytatami z książek.4. Kacpra Olczyka z II Liceum Ogólnokształcącego:
„cultura-radomsko.pl”
Celem projektu jest stworzenie serwisu informacyjnego, który informowałby mieszkańców miasta o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych, promował młodych artystów oraz pomagał im pokazać swoje prace szerszej liczbie odbiorców.5. Agaty Dziegieć z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Radomsku:
Warsztaty wokalne „Śpiewać każdy może”
Podczas warsztatów organizowanych w trakcie projektu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze śpiewem tradycyjnym. Będą mieli możliwość poznania zasad muzyki, podstaw czytania nut, technik oddechowych oraz pracy z mikrofonem, poprawnego śpiewania oraz interpretacji utworów.6. Mateusza Poteralskiego z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku:
Integracyjne warsztaty artystyczne „Bądźmy razem”
Projekt ma na celu stworzenie beneficjentom możliwości integracji, wielostronne rozwijanie ich zainteresowań i talentów, a także stworzenie nowych przestrzeni dla wymiany doświadczeń. W tym celu zostaną zorganizowane warsztaty muzyczne, plastyczne,. Ruchowo-sportowe oraz kulinarne.OFICJALNA STRONA MAŁYCH GRANTÓW http://malegranty-mdkradomsko.esy.es/