Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

MDK DLA "KOALICJI KULTURY"

Miejski Dom Kultury w Radomsku został partnerem strategicznym Muzeum Sztuki w Łodzi w projekcie „Koalicje Kultury” realizowanym w ramach programu Bardzo Młoda Kultura ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania przewidziane projektem „Koalicje Kultury” mają na celu prowadzenie edukacji kulturowej poprzez budowanie partnerstwa między sektorem edukacji i kultury, a prowadzone będą wspólnie z Muzeum Sztuki w Łodzi przez najbliższe 3 lata.

O programie

Koalicje Kultury to regionalna odsłona ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Operatorem projektu w województwie łódzkim jest Muzeum Sztuki w Łodzi, którego propozycję programową NCK uznało za najlepszą. W Koalicjach Kultury wierzymy, że kultura jest prawem każdego człowieka. Określa, kim jesteśmy jako jednostki i jako wspólnota. Kształtuje charakter naszych relacji z innymi i światem.
Dlatego celem Koalicji Kultury jest podnoszenie jakości edukacji kulturowej w regionie łódzkim, rozpoznanie w dobrych praktyk i promowanie ich. Koalicje Kultury to trzyletni program. Co roku będzie zmieniać się w oparciu o doświadczenie poprzedniego roku. W każdym cyklu programu operator regionalny wspierany będzie wiedzą i doświadczeniem partnerów strategicznych.

Nabór wniosków

Masz pomysł na projekt łączący zagadnienia edukacji i animacji kulturowej? Pracujesz na terenie województwa łódzkiego i masz tu partnerów, których możesz zaprosić do współpracy? Przyłącz się do Koalicji kultury. Muzeum Sztuki w Łodzi, operator regionalny programu Bardzo Młoda Kultura rozpoczyna nabór wniosków do konkursu grantowego dla edukatorów i animatorów kultury.

Koalicje kultury ogłaszają konkurs grantowy, którego głównym celem jest wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor edukacji w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Konkurs zakłada przyznanie w 2016 roku minimalnie 9 równorzędnych nagród, przy czym nagrodą tą jest realizacja projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej we współpracy z organizatorem. Tegoroczny budżet to 90 000 złotych, a na wsparcie pojedynczego projektu przeznaczone zostanie maksymalnie 10 000 złotych netto.

Kto? Na co?
Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne, podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim. Najważniejsze jest, żeby projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej opierał się na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury. Tak więc koalicję konkursową na rzecz projektu mogą zawiązać na przykład: dom kultury i gimnazjum, muzeum i grupa nauczycieli, niezależny animator i szkoła podstawowa.
Organizatorem konkursu jest Muzeum Sztuki w Łodzi i to do niego drogą elektroniczną należy przesyłać zgłoszenia, ale oceną wniosków zajmie się niezależne, zewnętrzne jury. W jego skład wchodzą specjaliści na co dzień niezwiązani z województwem łódzkim: Justyna Czarnota, edukatorka teatralna (Warszawa), Marcin Koziński, historyk i muzealnik (Białystok), Magdalena Kreis, twórczyni warsztatów, mediatorka sztuki, animatorka kultury (Wrocław), Karolina Sikorska, kulturoznawczyni i badaczka (Poznań) oraz Mirosław Skrzypczyk społecznik, organizator m.in. Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Komisja konkursowa oceni projekty między innymi pod kątem ich oryginalności i kreatywności ale też społecznej odpowiedzialności czy otwarcia na środowiska defaworyzowane. Co ważne, od beneficjenta nie jest wymagany wkład własny do projektu.

Kalendarz konkursu
Nabór aplikacji trwa od 1 do 30 czerwca 2016 roku. Uczestnicy konkursu składają koncepcję projektu na przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne na formularzu, który pobrać można poniżej. Wypełniony formularz zapisany w formacie pdf, należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@koalicjekultury.pl. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 lipca 2016 roku. Autorzy najlepszych projektów podpiszą umowę o współpracy, określającą szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia projektu. Nagrodzone projekty muszą zostać zrealizowane i rozliczone do 30 października 2016.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Partnerzy i sponsorzy