Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

KONKURS PLASTYCZNY - KOLORY JESIENI

Fundacja „Wyciągamy Dzieci z Bramy” we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym ph. KOLORY JESIENI.

Celem konkursu jest rozwijanie twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. Podczas udziału w konkursie dzieci i młodzież wzbogacą swój warsztat plastyczny i rozwiną różnorodne formy i techniki plastyczne.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych, wykonanych dowolna techniką płaską w kolorze. Format prac nie może być większy niż A2.

Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia w kopercie zamkniętej i opatrzonej godłem należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 17 LISTOPADA 2017 r.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 19 listopada 2017 roku, o godzinie 15.50 w MDK.

Do pobrania:
Karta Zgłoszenia Konkursu Plastycznego KOLORY JESIENI
Regulamin Konkursu Plastycznego KOLORY JESIENI

Partnerzy i sponsorzy