Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Kontakt
Miejski Dom Kultury w Radomsku

ul. Brzeźnicka 5

97 – 500 Radomsko

NIP: 772 10 09 489

REGON: 000787750

DYREKTOR
Elżbieta Kwiatkowska
elzbieta.kwiatkowska@mdkradomsko.pl
DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA
FILMU I ORGANIZACJI IMPREZKierownik: Krystyna Michalska

tel. 501 019 312

krystyna.michalska@mdkradomsko.pl 

KONTAKT Z DZIAŁEM

tel. 044 / 683 24 86

promocja@mdkradomsko.pl

imprezy@mdkradomsko.pl

info@mdkradomsko.pl

DZIAŁ EDUKACJI KULTURALNEJ

Kierownik: Anna Kulikiewicz

tel. 501 019 310

tel. 044 / 683 52 55

anna.kulikiewicz@mdkradomsko.pl

edukacja@mdkradomsko.pl

konkursy@mdkradomsko.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Główna księgowa: Anna Szymurska

tel. 500 599 960

ksiegowosc@mdkradomsko.pl

anna.szymurska@mdkradomsko.pl

kasa@mdkradomsko.pl

KASA (BILETY/SPRZEDAŻ/REZERWACJE/WEJŚCIÓWKI)

tel. 519 144 508

bilety@mdkradomsko.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

Kierownik: Edyta Wawrzyńczak

tel. 505 184 590

044 / 683 28 29

administracja@mdkradomsko.pl

Wynajem sal: Katarzyna Nowak

tel. 505 184 590tel. 044 683 28 29

katarzyna.nowak@mdkradomsko.pl

Kino Pasja:

kierownik sekcji: Marta Renik

tel. 504 464 995

nowekino@mdkradomsko.pl

Sekcja techniczna:

kierownik sekcji: Robert Lewandowski

tel. 502 620 323

techniczny@mdkradomsko.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, reprezentowany przez Dyrektora MDK
 2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: iod@mdkradomsko.pl
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
 4. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 5. Państwa dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator
 6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 8. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
Partnerzy i sponsorzy