MDK

Top-foto

21.09.2017 – WOJEWODZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DOJRZAŁEJ „PRZYSTANEK 60+” – PLENERY TWÓRCZE

Miejski Dom Kultury w Radomsku w ramach współpracy z Łódzkiem Domem Kultury i Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego realizował będzie 21 września 2017 r. projekt pn. Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” – plenery twórcze. Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów 60 + aktywnych artystycznie. Warsztaty dla uczestników odbędą się w Krzętowie, a poprowadzą je doświadczeni instruktorzy w 3 grupach tematycznych:
- fotografia
- rękodzieło (gobelin)
- plastyka (malarskie)
Warsztaty poprzedzone będą zwiedzaniem z przewodnikiem Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Imprezę zakończy poczęstunek przy ognisku i zabawa integracyjna z wodzirejem.

Ramowy program pleneru:
9.00 - zbiórka uczestników i wyjazd autobusem do Przedborskiego Parku Krajobrazowego,
10.00 -11.30 – zwiedzanie parku z przewodnikiem
11.30 -12.00 – organizacja grup twórczych
12.00 -15.30 – praca twórcza w plenerze
15.30 -17.00 – ognisko integracyjne
17.00 – powrót do Radomska

Wykonane podczas warsztatów prace uczestnicy mogą zgłosić na konkurs. Wyróżnione i nagrodzone prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Łódzkim Domu Kultury.

Z uwagi na ograniczenia sprzętowe liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i dokonania w kasie MDK opłaty w wysokości 15 zł/os.
Zapisy prowadzi Dział Edukacji Kulturalnej MDK tel. 44/683 52 55.

Więcej o projekcie na stronie ŁDK http://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-a3/plenery-artystyczne-w-ramach-przystanku-60-r3849