MDK

Top-foto

24.04 - II SESJA WYJAZDOWA FESTIWALU NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI

Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza 24 kwietnia 2018 r. na II Sesję Wyjazdową XVIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. W ramach festiwalu, w sali widowiskowej MDK w Radomsku, odbędą się wykłady prowadzone przez profesorów i adiunktów z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Impreza skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ostatnich klas gimnazjalnych oraz osób dorosłych, a udział w niej jest bezpłatny.

Proponujemy dwa bloki wykładów do wyboru:


Blok I

9:00 – 10:00 - Czy Ziemia naprawdę obiega Słońce? Dowody i konsekwencje ruchów Ziemi.
– wykład, lekcja festiwalowa - dr Arkadiusz Głowacz

Celem wykładu będzie uporządkowanie wiedzy na temat konsekwencji ruchu obiegowego oraz obrotowego Ziemi. Wspomniane zostaną także inne ruchy wykonywane przez naszą planetę, o których rzadko mówi się na lekcjach geografii czy fizyki. W czasie wykładu autor spróbuje zmierzyć się z kilkoma błędnymi wyobrażeniami utrwalanymi w niektórych źródłach, przede wszystkim na stronach internetowych. Istotnym elementem będzie ponadto zaproponowanie logicznych rozwiązań typowych zadań maturalnych dotyczących konsekwencji ruchów Ziemi.

10:15 – 11:00 - Ushuaia, czyli jak to jest na krańcu świata – wykład, prezentacja multimedialna
- dr Elżbieta Papińska

Chcesz zobaczyć, gdzie kończy się słynna droga Panamericana, która wiedzie z Alaski przez obie Ameryki, aż na koniec świata? Czy czterdziestki ryczą, a pięćdziesiątki wyją? Czy Horn ma róg? Czy Ziemia Ognista płonie? Chcesz zobaczyć wielkie lodowce Patagonii, a może dowiedzieć się co mają wspólnego pingwiny z Magellanem? Jeżeli choć na jedno pytanie odpowiesz twierdząco, to koniecznie przyjdź na wykład, aby uzyskać odpowiedź. Relacja z rejsu i podróży po południowych krańcach Ameryki Południowej będzie zawierała odpowiedzi na te i inne ciekawe zagadnienia.

Blok II

11:15 – 12:15 - Wulkany, klimat, człowiek – relacje środowisko przyrodnicze – człowiek
- wykład, lekcja festiwalowa - prof. UŁ dr hab. Piotr Czubla

Wulkanizm wielokrotnie prowadził do katastrofalnych zmian w środowisku. Niewiele brakowało by około 75 tys. lat temu ofiarą jednej z takich katastrof padł nasz gatunek. Na szczęście udało nam się przetrwać, ale ślady kataklizmu w postaci znikomego zróżnicowania genetycznego czytelne są do dziś. Również i w czasach historycznych wielkie erupcje wulkaniczne pociągały za sobą zmiany klimatyczne, których skutkiem bywały klęski głodu, rozruchy, a ostatnio problemy z komunikacją lotniczą. Od 2010 roku nikt już nie musi nas przekonywać, że zagrożenia wulkaniczne dotyczą również naszego kraju, mimo że ostatni wybuch wulkanu na obszarze dzisiejszej Polski miał miejsce ponad 3 mln lat temu.

12:30 – 13:15 - Wielokulturowość: czy to w ogóle jest możliwe? Większość, a mniejszości w
Turcji – wykład dr Katarzyna Leśniewska

Wielokulturowość to jedna z cech charakterystycznych czasów współczesnych i najczęściej jest konsekwencją migracji i procesów integracji gospodarczej, społecznej i politycznej. Ze względu na współistnienie wielu odmiennych wartości i tradycji w danym regionie, stereotypy i uprzedzenia stają się ogromną przeszkoda na drodze do wzajemnej akceptacji. Z uwagi na coraz większe znaczenie tego zjawiska temat ten coraz częściej jest powszechnie poruszany w środkach masowego przekazu.
Turcja położona jest na dwóch kontynentach, a azjatycka część kraju stanowi aż 97% powierzchni. Choć stolicą kraju jest Ankara, to kosmopolityczny Stambuł stanowi największą aglomerację Europy. Turcję zamieszkuje ok. 80 mln ludzi, a dominująca religią jest islam. Napływ imigrantów spowodował, że na terenie tego kraju powstała niezwykła mieszanka kultur. W ramach niniejszego wykładu zostaną omówione wybrane przykłady relacji mniejszości z większością.


Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc. Zapisy na Blok I lub Blok II przyjmuje Dział Edukacji Kulturalnej MDK w Radomsku – tel. 44 683 52 55 lub mailowo: edukacja@mdkradomsko.pl

W załączeniu program z opisem wykładów.