MDK

Top-foto

30 - 31.03.2017 – XVI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

W Miejskim Domu Kultury w Radomsku 30 i 31 marca 2017 r. odbędzie się XVI edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych. Celem przeglądy jest m.in.: prezentacja osiągnięć i propagowanie tradycji teatrów amatorskich, zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w amatorskim ruchu teatralnym, wymiana doświadczeń i podnoszenie poziomu artystycznego amatorskich zespołów teatralnych, umożliwienie amatorskim zespołom teatralnym publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych.

30.03.2017 r. godz. 9.00 – dziecięce teatry szkolne i pozaszkolne (dwie kategorie wiekowe):
- uczniowie szkół podstawowych,
- uczniowie gimnazjów.

31.03.2017 r. godz. 9.00 – młodzieżowe teatry szkolne i pozaszkolne:
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Do pobrania: scenariusz przeglądu