MDK

Top-foto

MAŁE GRANTY MDK - WYNIKI KONKURSU

Miejski Dom Kultury w Radomsku po raz trzeci ogłosił konkurs MAŁE GRANTY MDK na wsparcie autorskich projektów kulturalnych dla mieszkańców Radomska poprzez sfinansowanie kosztów przedsięwzięć kulturalnych. W otwartym konkursie MAŁE GRANTY MDK mogli uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Radomska, zarówno indywidualnie jak i w grupach nieformalnych, którzy zamierzali realizować autorskie projekty kulturalne na rzecz mieszkańców Radomska. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosiła 3.000 zł. Termin składania wniosków upłynął 28.02.2018 r. o godz. 16.00. Na konkurs wpłynęło 12 wniosków.

Dnia 01.03.2018 r.  Komisja Konkursowa zapoznała się ze wszystkimi wnioskami i dokonała ich oceny formalnej oraz merytorycznej,
a następnie wyłoniła do realizacji następujące projekty:

1. „Wieczorek Radomskowski II” - 114 punktów

Benficjent:  Dorota Chmielewska, Justyna Drozdek

2. „Plecak pełen kultury” -  114 punktów

Beneficjent: Marta Gałwiaczek

3. „MDK –Muzyczne Dokonania Kulturalne” -  106 punktów

Beneficjent: Grażyna Śliwakowska

4. „Radomsko na 100-lecie niepodległości Polski – warsztaty akwarel, plener malarski i wystawa” - 106 punktów

Beneficjent: Iga Borowiecka-Grzywacz

5. „Stare pieśni patriotyczne i kościelne we współczesnych aranżacjach” - 104 punkty

Beneficjent: Kinga Kabzińska

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie.