Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

WIZJA

Miejski Dom Kultury będzie nowoczesną instytucją kultury, zorientowaną na edukację, kino i teatr. Wrażliwy na potrzeby kulturalne mieszkańców, otwarty na wymianę doświadczeń i partnerstwa stworzy sieć współpracy na rzecz kultury i integracji społecznej.
Miejski Dom Kultury będzie animował działania kulturalno-społeczne, wszechstronnie edukował do aktywnego uczestnictwa w kulturze i zapewniał różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Wprowadzając nowe, różnorodne projekty w swoim programie uwzględniać będzie sprawdzone, dotychczasowe formy, wprowadzał nowe projekty, nowe technologie, uwzględniał mobilność działań artystycznych i wielość źródeł finansowania.
Dzięki temu stanie się żywym centrum kulturalnym, w którym będzie pracował aktywny, kompetentny i kreatywny zespół ludzi. Budynek będzie nowoczesny, wielofunkcyjny, pozbawiony barier dla osób niepełnosprawnych, a jego wnętrza staną się przyjaznym miejscem spotkań i działań kulturalnych.

MISJA

Misją Miejskiego Domu Kultury w Radomsku jest pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, troska o zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez ich rozpoznawanie oraz inicjowanie, stymulowanie, organizowanie i wspieranie różnorodnych działań kulturalno- społecznych.

Z pasją dla kultury! Kultura z pasją!

 

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO MIEJSKIM DOMU KULTURY W RADOMSKU:


POWIĘKSZ

Partnerzy i sponsorzy