MDK

Podziekowania

Współpraca

Fundacje i Stowarzyszenia współpracujące z Miejskim Domem Kultury w Radomsku:1. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku
2. Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki w Radomsku
3. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne o/Radomsko
4. Towarzystwo Fotograficzne im.E. Osterloffa w Radomsku
5. Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” w Radomsku
6. Uniwersytet II Wieku „Wiem Więcej” w Radomsku
7. Fundacja Aktywne Centrum Edukacji „Uniwersytet otwarty dla każdego” w Radomsku
8. Polskie Towarzystwo Historyczne o/Radomsko
9. Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Radomsku
10. Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum” w Radomsku
11. Polski Czerwony Krzyż o/Radomsko
12. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Radomsko
13. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka” w Radomsku
14. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Biedroneczka w Radomsku
15. Stowarzyszenie Fotografów Ziemi Piotrkowskiej
16. Można Inaczej. Stowarzyszenie Klub Abstynencki
17. Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa”
18. Grupa CAL
19. Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile”
20. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Radomsko
21. Chór „Złocisty Promień” w Radomsku
22. Centrum Integracji Młodzieży w Radomsku
23. Katolickiego Stowarzyszenie "Civitas Christiana" o/Radomsko
24. Radomszczański Klub Kolekcjonera
25. Stowarzyszenie Literackie „Ponad” w Radomsku
26. Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami o/Radomsko
27. Uczniowski Klub Sportowy RAP w Radomsku
28. Związek Harcerstwa Polskiego o/Radomsko
29. Sieć Kin Cyfrowych województwa łódzkiego
30. Fundacja Marty Fijałkowskiej
31. Fundacja „Wyciągamy Dzieci z Bramy” w Piotrkowie Trybunalskim
32. Der Österreichisch Polnischer Musikverein / Austriacko - Polskie Stowarzyszenie Muzyków w Leonding
33. Fundacja „Ars Magna” w Gliwicach
34. Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne Fcztery w Piotrkowie Tryb.
35. Stowarzyszenia "Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci" w Piotrkowie Trybunalskim

36.Stowarzyszenie Piotrkowskich Artystów Plastyków