Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL

To jedyne w Polsce przedsięwzięcie poświęcone twórczości Janusza, Tadeusza i Stanisława Różewiczów. Organizowany w październiku – miesiącu urodzenia Tadeusza Różewicza, w Radomsku – mieście, w którym Bracia Różewiczowie spędzili swoją młodość. Podczas festiwalu można obejrzeć najlepsze inscenizacje dramatów Tadeusza Różewicza, towarzyszą im tematyczne panele, spotkania, projekcje filmów, konkursy, koncerty, wystawy, powstanie mural i film. Festiwalowe propozycje dzieją się równolegle w różnych częściach miasta, w plenerze, w Miejskim Domu Kultury, także w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Regionalnym, szkołach. Największą siłą festiwalu jest promocja sztuki twórców w ich rodzinnym mieście; jedna rodzina, trzech artystów, wielkie dziedzictwo. Różewicz Open Festiwal to międzypokoleniowe spotkanie koneserów teatru, pasjonatów dobrej literatury, miłośników polskiego filmu i tylko w Radomsku w tak wszechstronny i różnorodny sposób prezentowana jest bogata spuścizna artystyczna Braci. Festiwal zainicjowany był w 2001 r. Po kilkuletniej przerwie organizowany jest nieprzerwanie od 2008 r. Strona festiwalu: http://www.rozewiczopen.pl/

 

 

KONGRES KULTURY W RADOMSKU

Kongres Kultury w Radomsku był pierwszym w naszym mieście, twórczym spotkaniem ludzi, dla których kultura jest czymś bliskim i ważnym, animatorów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń kulturalnych, samorządowców, organizatorów życia kulturalnego, dziennikarzy, gotowych do dyskusji nad rozwojem kultury w mieście i regionie. Dyskutowano nad najistotniejszymi sprawami dla instytucji kultury, szukano rozwiązań jak formować kadry nowych animatorów i edukatorów, czerpać wiedzę o potrzebach kulturalnych mieszkańców, aby jak najlepiej wykorzystać istniejący potencjał ludzi i miejsc. Podczas pierwszego Kongresu, który odbywał się 12 – 14 września 2013r., uczestnicy zastanawiali się też nad wyzwaniami i szansami stojącymi przed instytucjami i organizacjami w gminach oraz średnich i małych miastach. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Radomsko – Anna Milczanowska Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – KULTURA – INTERWENCJE.

14-15 października 2014 r. odbył się drugi Kongres Kultury Małych i Średnich Miast. Głównym tematem wykładów i dyskusji było szeroko pojęte czytelnictwo umieszczone w kontekście życia kulturalnego. Osią przewodnią było poszukiwanie scenariuszy na przyszłość. Prelegenci i słuchacze zastanawiali się nad tym kto może i powinien dbać o polskie czytelnictwo, jak połączyć siły oraz w jakiej przestrzeni toczy się walka o czytelnika. Rozmawiano też o tym również jak wygląda czytelnictwo w małych i średnich miastach a także o kondycji kultury w małych i średnich miastach ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa.

Partnerzy i sponsorzy