Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Klub ZŁOTEJ JESIENI
poniedziałki, godz. 17.00 – 20.00
Instruktor CELINA TATARA
Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi Klub „Złotej Jesieni”. Poniedziałkowe spotkania seniorów to interesujące prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki i wieczorki taneczne. W ramach spotkań Klubu „Złotej Jesieni” seniorzy korzystają z zajęć: komputerowych, na basenie, uprawiających „nordic walking”. W ramach klubu prowadzone są również warsztaty origami. Cotygodniowe spotkania w klubie to wartościowy i ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.

KOŁO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
sobota, godz. 10.00 – 13.00
Instruktor MARLENA GRZYBEK
Pedagog – terapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku.
Od września 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi Koło Dzieci Niepełnosprawnych. Koło skupia dzieci z różnymi dysfunkcjami, dla których prowadzone są różnego rodzaju zajęcia artystyczne m.in.:
– zajęcia z wykorzystaniem elementów muzykoterapii i choreoterapii,
– zajęcia teatralne, w tym przygotowywanie występów, inscenizacji,
– warsztaty plastyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod plastycznych,
– zajęcia rewalidacyjne skierowane na usprawnienie zaburzonych funkcji, minimalizowanie zachowań nieakceptowanych społecznie,
– zajęcia integracyjne nastawione na integrację osób niepełnosprawnych.
Zajęcia maja być dla beneficjentów zabawą, przyjemnością i sposobem na realizację siebie. Obok rozwijania zainteresowań, spotkań z przyjaciółmi celem zajęć jest aktywizowanie i usprawnianie osób niepełnosprawnych oraz integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym.

KOŁO SZACHOWE DLA DZIECI
(działalność zakończona w czerwcu 2018 r.)
Instruktor GRZEGORZ PLUTECKI Wieloletni zawodnik i opiekun sekcji szachowej w nieistniejącym już Klubie RKS Radomsko. Startował w wielu zawodach szachowych rangi krajowej i międzynarodowej. Posiada I kategorię szachową, licencję instruktora szachowego z certyfikatem Polskiego Związku Szachowego, a także licencję sędziego szachowego. Obecnie jest trenerem i opiekunem sekcji szachowej w Klubie LUKS Strzałków oraz Koła Szachowego dla dzieci w Miejskim Domu Kultury w Radomsku . Oprócz szkolenia dzieci i młodzieży nadal sam czynnie startuje w turniejach szachowych.

– 24.09.2016 – Udział w VII Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostw Częstochowy w Szachach Szybkich:
– I miejsce – Wiktor Majdzik w kategorii do lat 10,
– IV miejsce – Igor Olejarczyk w kategorii do lat 13
– 3.06.2017 – Udział członków Koła Szachowego w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym w Częstochowie
II miejsce – Wiktor Majdzik w kat. do lat 10
III miejsce – Piotr Chybalski w kat. do 13 lat
9.06.2018 w Turnieju Szachowym w Częstochowie w kat. do lat 13 Maciej Rączkowski, który zgromadził 6,5 pkt. z 9 partii zdobył III miejsce i brązowy medal, na 6-tej pozycji znalazł się ubiegłoroczny medalista Piotr Chybalski 5,5 pkt., a na 10-tej Wiktor Majdzik z 4,5 pkt.

KOŁO FOTOGRAFICZNE (działalność koła zawieszona do odwołania)
Instruktor SŁAWOMIR DZITKOWSKI
Ukończył Europejską Akademię Fotografii w Warszawie. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi Koło Fotograficzne. Uczestnicy na prowadzonych przez niego zajęciach uczą się obsługi i zasad działania aparatów fotograficznych, samodzielnej pracy nad negatywem i pozytywem. Zajęcia w pracowni fotograficznej uatrakcyjniane są ćwiczeniami tematycznymi i fotografowaniem w plenerze. Wykonane podczas nich zdjęcia są prezentowane w MDK na wystawach poplenerowych.

Partnerzy i sponsorzy