Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA „NIKIFORKI I” (5–6 lat)
czwartki, godz. 15.00 – 16.30

DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA „NIKIFORKI II” (5–6 lat)
czwartki, godz. 16.30 – 18.00
Instruktor NATALIA KOŁODZIEJCZYK – ŁĄGIEWKA 

Magister Wychowania Plastycznego. Posiada duże doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. Zawsze kieruje się zasadą:
– każde dziecko jest twórcze, wystarczy tylko mu to uświadomić.
– ma pełną świadomość jak wielki wpływ na rozwój dziecka mają zajęcia twórcze.
Proponowana edukacja plastyczna ma charakter pracy i zabawy twórczej, wpływającej na rozwój wyobraźni , niezależnego, samodzielnego myślenia oraz ekspresji twórczej. Na zajęciach zapoznają się z wartościami plastycznymi takimi jak barwa, faktura, bryła, kreska, forma przestrzenna oraz ich wzajemnymi relacjami. Poznają różne rodzaje kompozycji. Tworzą rzeźby z masy papierowej i masy solnej. Dorobek artystyczny najmłodszej grupy plastycznej prezentowany jest na wystawach plastycznych organizowanych w mieście i naszej instytucji.

DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA „OŁÓWECZKI, KREDECZKI, PLASTELINKI I” (7 – 10 lat)
poniedziałki i środy, godz. 16.00 – 17.30

DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA „OŁÓWECZKI, KREDECZKI, PLASTELINKI II” (10-12 lat)
poniedziałki i środy, godz. 17.30 – 19.00
Instruktor TOMASZ ZAWADZKI

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Grafiki Warsztatowej, prof. Katarzyny Winczek i prof. Zdzisława Wiatra (2006-2011). Od kilku lat pracuje jako instruktor zajęć plastycznych. Doświadczenie zdobyte w tradycyjnej pracowni wykorzystuje w projektowaniu graficznym. Dzieci podczas zajęć sekcji plastycznej poznają podstawowe wartości plastyczne (barwa, kreska, bryła, faktura, forma przestrzenna, kompozycja) oraz techniki plastyczne z dziedziny malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby. Proponowana edukacja plastyczna ma charakter zabawy, a zarazem pracy twórczej wpływającej na rozwój wyobraźni, niezależnego myślenia oraz ekspresji twórczej.

DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA „PERSPEKTYWA” (pow. 7 lat) Instruktor EWA MARGAS – CYGANEK
(działalność zakończona 17.06.2016 r.)

KLUB PLASTYKA DLA DOROSŁYCH
wtorek, godz. 18.00 – 21.00
Instruktor EWA MARGAS – CYGANEK 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć twórczych przeznaczonych dla wszystkich osób dorosłych, zainteresowanych odkryciem lub rozwinięciem swoich zdolności artystycznych i manualnych. Zajęcia mają na celu zintegrowanie radomszczańskiego środowiska artystycznego, profesjonalistów i amatorów. Dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w dziedzinie sztuk plastycznych oferujemy zajęcia z malarstwa, rysunku, rzeźby i grafiki. Fachowa opieka i wspaniała atmosfera w naszej pracowni wspiera proces twórczy, jednocześnie pozwoli Państwu oderwać się od codziennych problemów i zawrotnego tempa życia.

KLUB PLASTYKA DLA MŁODZIEŻY
Grupa I – (12 – 15 lat) – piątki, godz. 16.00 – 18.00
Grupa II – (16 – 19 lat) – piątki, godz. 18.00 – 20.00
Instruktor EWA MARGAS – CYGANEK

Absolwentka WSP w Częstochowie, gdzie studiowała Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. W. Lubosa. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi Klub Plastyka dla młodzieży i Klub Plastyka dla dorosłych.
Klub Plastyka jest sekcją dla zaawansowanych, dla których plastyka jest pasją, z którą wiążą swoją przyszłość . W trakcie zajęć ćwiczymy rysunek, malarstwo, rzeźbę i grafikę na przykładzie martwych natur, postaci i pejzaży. Zajęcia przygotowują młodzież do egzaminów na uczelnie Akademii Sztuk Pięknych. Osoby wychodzące z tej pracowni to absolwenci najlepszych uczelni artystycznych w kraju i za granicą .
Członkowie dziecięcej i młodzieżowej sekcji plastycznej biorą udział w konkursach plastycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Ponadto prace plastyczne młodych artystów prezentowane są na wystawach organizowanych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.
Osiągnięcia
– 10.10.2013 – Udział dzieci z Sekcji Plastycznej „Perspektywa” w konkursie Plastycznym „Polska wieś” w Malborku
– 11.12.2013 – Nika Kuliś z Klubu Plastyka zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Lubię to… wieś o każdej porze roku”, którego organizatorem jest Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku.


KURS RYSUNKU DLA MŁODZIEŻY (pow. 14 lat)
czwartki, godz. 18.00 – 21.00
Instruktor JOANNA NITECKA

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Dyplom artystyczny z tkactwa w 2004 roku. Studiowała na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego. Dyplom z grafiki warsztatowej w 2009 roku u prof. K. Winczek i Z. Wiatra. Stypendium Artystyczne Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku w latach 2006-2009. W 2016 roku ukończyła Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kadry i Płace. Od kilku lat związana z Miejskim Domem Kultury w Radomsku jako instruktor.
Na zajęciach z rysunku rozwijamy pasję i swoje umiejętności plastyczne. Zajęcia przygotowują młodzież do egzaminów na uczelnie Akademii Sztuk Pięknych. Zapoznajemy się od podstaw z technikami rysunkowymi takimi jak: ołówek, węgiel, tusz. Uczymy warsztatu i rzemiosła, ale przede wszystkim rozwijamy Waszą wrażliwość artystyczną.

Partnerzy i sponsorzy