MDK

Zespoly

INNE

Inne

KOŁO SZACHOWE DLA DZIECI
soboty, godz. 10.00 – 12.00
Instruktor GRZEGORZ PLUTECKI
Wieloletni zawodnik i opiekun sekcji szachowej w nieistniejącym już Klubie RKS Radomsko. Startował w wielu zawodach szachowych rangi krajowej i międzynarodowej. Posiada I kategorię szachową, licencję instruktora szachowego z certyfikatem Polskiego Związku Szachowego, a także licencję sędziego szachowego. Obecnie jest trenerem i opiekunem sekcji szachowej w Klubie LUKS Strzałków oraz Koła Szachowego dla dzieci w Miejskim Domu Kultury w Radomsku . Oprócz szkolenia dzieci i młodzieży nadal sam czynnie startuje w turniejach szachowych.

KOŁO FOTOGRAFICZNE
wtorki , godz. 17.00 – 20.00
Instruktor SŁAWOMIR DZITKOWSKI

Ukończył Europejską Akademię Fotografii w Warszawie. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi Koło Fotograficzne. Uczestnicy na prowadzonych przez niego zajęciach uczą się obsługi i zasad działania aparatów fotograficznych, samodzielnej pracy nad negatywem i pozytywem. Zajęcia w pracowni fotograficznej uatrakcyjniane są ćwiczeniami tematycznymi i fotografowaniem w plenerze. Wykonane podczas nich zdjęcia są prezentowane w MDK na wystawach poplenerowych.

Klub ZŁOTEJ JESIENI
poniedziałki, godz. 17.00 – 20.00, piątki 11.00 - 15.00
Instruktor PELAGIA OLESZKIEWICZ

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi Klub „Złotej Jesieni”. Poniedziałkowe spotkania seniorów to interesujące prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki i wieczorki taneczne. W ramach spotkań Klubu „Złotej Jesieni” seniorzy korzystają z zajęć: komputerowych, na basenie, uprawiających „nordic walking”. W ramach klubu prowadzone są również warsztaty origami. Cotygodniowe spotkania w klubie to wartościowy i ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.


KOŁO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
sobota, godz. 10.00 – 13.00
Instruktor MARLENA GRZYBEK

Pedagog – terapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku.
Od września 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku prowadzi Koło Dzieci Niepełnosprawnych. Koło skupia dzieci z różnymi dysfunkcjami, dla których prowadzone są różnego rodzaju zajęcia artystyczne m.in.:
- zajęcia z wykorzystaniem elementów muzykoterapii i choreoterapii,
- zajęcia teatralne, w tym przygotowywanie występów, inscenizacji,
- warsztaty plastyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod plastycznych,
- zajęcia rewalidacyjne skierowane na usprawnienie zaburzonych funkcji, minimalizowanie zachowań nieakceptowanych społecznie,
- zajęcia integracyjne nastawione na integrację osób niepełnosprawnych.
Zajęcia maja być dla beneficjentów zabawą, przyjemnością i sposobem na realizację siebie. Obok rozwijania zainteresowań, spotkań z przyjaciółmi celem zajęć jest aktywizowanie i usprawnianie osób niepełnosprawnych oraz integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym.


WARSZTATY FILMOWE
sobota, godz. 10.00 - 12.00
Instruktorzy:  PIOTR LEMPART I ROBERT OLBRYCHOWSKI