Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

18.09.2016- HISTORIA ŻYDÓW W MUZEUM NA KÓŁKACH

18.09.2016- HISTORIA ŻYDÓW W MUZEUM NA KÓŁKACH

W dniach 16 – 18 września 2016 r. można było obejrzeć wyjątkową wystawę MUZEUM NA KÓŁKACH (zlokalizowaną na parking MDK). To mobilna wystawa edukacyjna przedstawiająca historię i kulturę Żydów polskich podróżująca po Polsce, odwiedzająca miasta do pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców, w których przed wojną Żydzi stanowili istotną część społeczności lokalnej.Wystawie towarzyszą różnorodne działania prowadzone przez edukatorów muzeum oraz lokalnych działaczy: warsztaty, dyskusje, pokazy filmów, działania w przestrzeni miejskiej Prezentacja wystawy odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” z okazji Dni Kultury Żydowskiej.

Centralnym punktem wystawy jest interaktywna mapa każdego odwiedzanego miasta, na której zostały opisane ważne miejsca związane z lokalną historią żydowską. Poprzez trójwymiarową makietę sztetla przybliżamy najważniejsze miejsca typowego polsko – żydowskiego miasteczka. Opowiadamy również o jidysz, hebrajskim i polskim – trzech współistniejących i przenikających się językach, którymi posługiwali się polscy Żydzi.

WYSTAWA UDOSTĘPNIONA PRZEZ MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH „POLIN”

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content