Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

8.03.2015 – WYSTAWA PRAC PAWŁA DELEKTY

8.03.2015 – WYSTAWA PRAC PAWŁA DELEKTY

8 marca w Galerii MDK odbyło się otwarcie wystawy prac Pawła Delekty, laureata II edycji konkursu plastycznego Biennale Młodych – Piękne Sztuki, w kategorii „grafika warsztatowa”. Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.

Kilka słów o twórczości i działalności artystycznej Pana Pawła Delekty
W 2014 roku Pan Paweł Delekta na międzynarodowym konkursie graficznym w Chorwacji uzyskał wyróżnienie specjalne. W Chinach, w konkursie ekslibrisu i małej formy graficznej otrzymał wyróżnienie, a wyróżnieniem honorowym uhonorowany został w konkursie ekslibrisu w Bułgarii. W Tarragonie na XXXV Międzynarodowym Kongresie Ex Librisu zdobył wyróżnienie. Jego grafika dostała Nominacje do nagrody na prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Graficznym w Kochi w Japonii. W międzynarodowym konkursie graficznym w Czechach (Rokycany) uzyskał nagrodę muzeum miasta. W międzynarodowym konkursie na exlibris Palladio 2014 we Włoszech uzyskał pierwszą nagrodę. Uzyskane przez Pana Pawła nagrody potwierdzają standard sztuki z jaką mamy do czynienia. Zrealizowane wcześniej, ale przede wszystkim powstałe obecnie grafiki emanują szlachetnością zastosowanych technik graficznych ( niezależnie czy są to techniki klasyczne, czy też współczesny warsztat cyfrowy). Nieustannie poszukując nowych możliwości rozwiązań ideowych i adekwatnych im środków wyrazu, w ciągłej konfrontacji ze współczesną i historyczną ikonografią, autor dąży do jak najtrafniejszego oddania uszlachetnionej prawdy o minionej , współczesnej mu, a może i przyszłej materii tego świata. Mówiąc już krótko i zwięźle, te grafiki radują duszę i cieszą oczy (i to nie tylko starych i zgnuśniałych „ warsztatowców”, ale i pokoleniowych rówieśników), czego dowodem są wymienione powyżej nagrody, ale przede wszystkim liczne udziały w międzynarodowych i krajowych konkursach i wystawach promujących polską sztukę. Pan Paweł uczestniczył w ciągu jednego roku w 8 konkursach graficznych w kraju i 20 konkursach i wystawach za granicą, m. in: W Chinach, Chorwacji, Bułgarii, Macedonii, Serbii, Włoszech, USA, Hiszpanii, Kanadzie, Białorusi, Egipcie, Japonii i Meksyku. Podkreślić należy, że oceniane i zakwalifikowane przez międzynarodowe gremia artystyczne grafiki, w znacznej części zrealizowane zostały przez autora poza obowiązującą w pracowniach dydaktyką i uwarunkowaniami sylabusowo – modułowymi.
Bardzo dobre wyniki Pana Pawła uzyskiwane w trakcie studiów, zaangażowanie w sprawy uczelni , liczne uczestnictwa jako jednego z niewielu studentów z uczelni artystycznych w Polsce w wystawach profesjonalnej grafiki za granicą, oraz postawa afirmująca i kontynuująca współczesny , ale i historyczny relatywizm artystyczny, potwierdzają niezwykły potencjał twórczy studenta i artysty.
Bardzo wysoko oceniam osiągnięcia twórcze i artystyczne Pana Pawła, a skoro dzisiaj, podziwiając Jego graficzne credo mogę poprzez tą (niestety z przyczyn obiektywnych dosyć treściwie skąpą) opinię mieć maleńki wkład w Jego dalszy rozwój artystyczny, to robię to z myślą nie tylko o Jego przyszłych artystycznych i naukowych sukcesach, ale może głównie z przewidywaniem sukcesów naszej „cieszyńskiej”, a więc i polskiej grafiki.

prof. dr hab. Józef Knopek
Instytut Sztuki
Wydział Artystyczny w Cieszynie
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content